Haberler Toplam Sera Gazı Emisyonu 2021 Yılında 564,4 Mt Co2 Eşdeğeri Oldu

Toplam Sera Gazı Emisyonu 2021 Yılında 564,4 Mt Co2 Eşdeğeri Oldu

Sera Gazı Emisyon İstatistikleri, 1990-2021

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sera-Gazi-Emisyon-Istatistikleri-1990-2021-49672