Kitaplar

ÇED KONGRESİ 2013 BİLDİRİLER KİTABI


ÇED uygulamalarının daha da güçlendirilmesi, ÇED uygulamaları konusundaki yenilikler;çevresel değerlendirmeye ilişkin yeni kavram, yöntem ve uygulamalar hakkında bilgi, deneyim paylaşımı ve kapasitenin geliştirilmesi amacıyla düze

YEREL YÖNETİMLERDE ÇEVRE DENETİMİ


Yerel Yönetimlerde Çevre Denetimi