Makaleler
TÜRKİYE’DE ÇEVRE CEZASI UYGULAMALARI İLE KATMA DEĞER ARASINDAKİ İLİŞKİ

  

 Dr.A.Çağatay Dikmen -  1916
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE

Türkiye Enerji Görünümü 2016 adlı eserde yer alan İklim Değişikliği ve Türkiye adlı bölüm

 Dr.A.Çağatay Dikmen -  1882
TÜRKİYE’DE ARAZİ KULLANIMI DİNAMİKLERİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN MEKANSAL DEĞİŞİMLER

Sanayileşme ile birlikte artan çevre sorunlarının en önemli nedenlerinden biri de arazi kullanımındaki hatalardır. Maden sahalarında arazi örtüsü değişimlerinin nispeten hızlı olması, kalkınmada ekonomik ve ekolojik kararların bir arada düşünülmesi gerekliliği, çevreye duyarlı arazi kullanım karar...

 A Çağatay DİKMEN -  1958