Misyonumuz - Vizyonumuz

Derneğimizin başlıca amaçları: İnsan refahı ve sağlığı üzerine etkili koşulların iyileştirilmesinin yanı sıra doğal kaynakların plansız tüketiminin ve tahribatının engellenmesine yardımcı olmak; Doğal dengenin ve kültürel değerlerin bozulmasını önlemeye yardımcı olmak; Doğal bitki ve hayvan varlığını (flora ve faunayı) korumaya yardımcı olmak, çevresel muhasebe uygulamalarının karar destek mekanizması olarak kullanılmasını sağlamak; Mevcut ve olası çevresel kirliliğin en aza indirilmesine yardımcı olmak; Sürdürülebilir yaşam ve üretim yöntemleri geliştirmek, bu yöntemleri benimseyen eko-kentleri ve eko-köyleri yaygınlaştırmak; Kaynak (su, toprak, vb.) ve enerji kullanımında/yönetiminde etkinlik ve verimlilik sağlamaktır.