Hakkımızda

Kar amacı gütmeyen bir oluşum olarak 2014 yılında kurulan STRATEJİK ÇEVRESEL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ (SERA); bünyesinde bulunan uluslararası tecrübeye sahip kamu görevlileri, akademisyenler ve teknik uzmanlarla sektörel politikalar belirlenmesine yönelik raporlar hazırlayan, uluslararası projelerin Türkiye ayağı olan, Türkiye'de çevre ile ilgili yapılan çalışmaların benzerlerini ihtiyaç duyan daha az gelişmiş ülkelere götüren, çevrenin mevcut durumunu ortaya koyan, çevre alanında kamuoyu oluşturan, dünyadaki bu tip çalışmaları destekleyen ve takip eden, çevre ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan, eğitici materyaller hazırlayarak çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakılması yönünde çalışan tarafsız, bağımsız bir örgüttür.