Haberler "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi" Yayımlandı

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi" Yayımlandı

Stratejik Çevresel Araştırmalar Derneği (SERA) faaliyetleri çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir anlayışı ortaya koymak amacını güden bu belge, Türkiye’nin 1985’de imzalayarak taraf olduğu Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), 2003 yılında onaylanmasını uygun bulduğu İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (Oviedo Sözleşmesi), 2011 yılında imzaladığı Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) kararlarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak hareket edeceğini taahhüt eder.